Category: Sprawdzone diety

Genetyka to nauka o dziedziczeniu i niestałości istot

Genetyka to dyscyplina naukowa o dziedziczności i zmienności stworzeń, które są oparte na wiedzy usytuowanej w podstawowych jednostkach dziedziczności to znaczy genach. Większość współcześnie znanych schorzeń jest skorelowana z tym co mamy zarejestrowane w genach. U podstaw tych anomalii leżą powody genetyczne, na formowanie których nie mamy absolutnie żadnego wpływu.