Tagged: Leczenie

Lekarz rodzinny – z jakimi problemami należy się do niego zgłaszać?

mimo obiegowej opinii, rola lekarza rodzinnego jest niezmiernie decydująca. To on jako pierwszy widzi się z cierpiącym, to on podejmuje zmagania wpływające na kolejne decyzje. mimo iż jego misja jest trywializowana, to wielu z nas zgodzi się ze spostrzeżeniem, iż znaczenie lekarza rodzinnego, jako lekarza pierwszego kontaktu w wielu sytuacjach jest decydująca – przede wszystkim z punktu widzenia badanego, ale też przyszłych lekarskich działań.