Polskie hospicjum – odpowiednia opieka dla chorych

przez | 9 lipca 2021
Śmierć nigdy nie jest łatwa. Osoby umierające niejednokrotnie nie mogą poradzić sobie z nieuniknionym końcem – jest to przerażające wydarzenie tak samo dla nich, jak i otaczającej ich rodziny. Jeśli ciężko chorują, a każdy dzień łączy się z bólem, należy zastanowić się nad umieszczeniem pacjenta w hospicjum.

Hospicjum jest to jednostka, która trudni się opieką nad ludźmi będącymi w krańcowej fazie choroby. Pierwsze hospicjum było założone w Londynie. To właśnie na nim wzorują się we współczesnych czasach jednostki działające na całym świecie. Co znaczy – krańcowa faza choroby? Jest to stan,

szpital czy hospicjum domowe

Autor: stephen bowler
Źródło: http://www.flickr.com

w którym nie ma już sposobności leczenia chorego, ale można zmniejszyć jego cierpienie przez załagodzenie bólu, wsparcie psychiczne oraz duchowe, jak również starania w redukowaniu uciążliwych symptomów chorób. Dzięki otrzymywanej opiece chorzy mają zapewnioną znakomitą pomoc, która pozwala im godnie przeżyć ostatnie chwile życia. W placówce zatrudnieni są lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, osoby z opieki socjalnej, duchowni, fizjoterapeuci oraz wolontariusze bezpłatnie pomagający pacjentom. Wsparcie jest uzależnione od osobistych potrzeb pacjentów – jedni oczekują rozmowy, inni pomocy w codziennych fizjologicznych czynnościach. Najważniejsze to słuchać i starać się czynić wszystko, co jest możliwe, by choć odrobinę ulżyć w często ogromnych cierpieniach takich ludzi.

Wyróżnia się hospicja domowe i hospicja stacjonarne. Decydując się na hospicjum domowe, ekipa hospicyjna zajmuje się chorym w domu, natomiast hospicjum stacjonarne skierowane jest nade wszystko do ludzi samotnych bądź pacjentów w stanie nie pozwalającym im pozostać w domu. W celu przyjęcia do instytucji stacjonarnej konieczne jest skierowanie od lekarza. W drugim przypadku starczy wola samych chorych, ich rodziny bądź innej osoby, która zauważa, że taka opieka jest niezbędna. Jeśli wybrana placówka posiada kontrakt z NFZ, chory nie ponosi wówczas żadnych kosztów. Hospicjum (rozwinięcie tematu> www.hospicjumkatowice.pl)
Dzięki hospicjom chory ma szansę na uzyskanie najlepszej opieki i wsparcie emocjonalne. Nie jest traktowany jako następny pacjent, ale osoba, która oczekuje jedynie zrozumienia oraz odrobiny ciepła.

Jeżeli masz ochotę poznać więcej faktów na to zagadnienie – poczytaj również wszystko, co Cię fascynuje na podobny temat.

Ciągła opieka zespołu wykwalifikowanych pracowników oraz obecność bliskich pomaga w tym ostatnim etapie życia.