Tagged: ciało

Psychologowie – do czego są potrzebni najinteligentniejszemu gatunkowi na planecie

Człowiek zawdzięcza swoją pozycję na świecie przede wszystkim inteligencji – jest ona czymś niespotykanym w naturze, chociaż coraz więcej znajduje się dowodów, że zwierzęta, zwłaszcza człekokształtne, też posiadły spore umiejętności w kategorii stosowania narzędzi, organizowania się w swoich stadach i tak dalej. Zdolność do analitycznego myślenia pozwoliła stworzyć znaną dziś cywilizację, ogromne ilości wynalazków, z których korzystają wszyscy: elektryczność, transport, ciepłe domy.